Termovizní měření na Šumpersku

Našim zákazníkům nabízíme: 

Termovize bytů, rodinných domů, staveb (v zimní sezóně)

- vizualizace tepelných mostů v obvodové konstrukci - sokl, věnec, překlady
- kontrola ostění oken, dveří
- kontrola zateplení budov, kontrola počtu kotvících hmoždinek 
- rozložení izolace v podkroví, kolem střešních oken
- detekce rizika vzniku plísní, kontrola těsnosti roubených spojů

Libovolný počet snímků (obvykle 20 - 40)

Soklová část domu - vzlínající vlhkost, termovize, termovizní měření na Šumpersku   Tepelné mosty - věnce, sokl; Termokamera Šumperk, termovize Šumperk

 Vyhledání poruch v rozvodech vody (celoročně)

- vyhledání rozvodů ve zdivu a jejich poruch
- lokalizace poruch podlahového topení a míst pro kotevní techniku
- domácí rozvaděče podlahového topení – kontrola větví

Náhodně objevený dům; novostavba s dokončenou fasádou, termovizní měření na Šumpersku, Olomoucku - termokamera Šumperk   Elektrické podlahové topení pod dlažbou - termovize, termovizní měření na Šumpersku, Olomoucku - termokamera Šumperk

Termovize v elektrotechnice (celoročně)

- zahřívání rozvodných skříní, elektromotorů, strojních zařízení atd. 
- kontrola fotovoltaických panelů - hot spots
- kontrola teplovzdušných rozvodů, komínů - požární prevence

Rozvody terplovzdušného topení - termovize, termovizní měření na Šumpersku, Olomoucku - termokamera Šumperk  Rozvody terplovzdušného topení - termovize, termovizní měření na Šumpersku, Olomoucku, termokamera Šumperk

 Zábavná termografie

 Otisk dlaně na desce stolu, termovizní měření na šumpersku    Dětská ruka; termovizní měření na šumpersku    Pitbull_terier

Naposledy zakoupené produkty